Par ūdeni

Ūdens ir ķīmiska viela ar ķīmisko formulu H2O. Tā molekulā ir viens skābekļa un divi ūdeņraža atomi . Ūdens sedz 71% no Zemes virsmas, un ir vitāli svarīgs visām dzīvības formām. Uz Zemes tas ir galvenokārt okeānos un citās lielās ūdens tilpnēs. 1,6% no ūdens ir pazemes ūdeņi un 0,001% gaisā kā tvaika mākoņi.

Ūdens uz Zemes kustas nepārtraukti, veicot ciklu iztvaikošana=> nokrišņi=>notece, parasti sasniedzot jūras.

Ūdens ir šķidrums bez garšas un smaržas standarta temperatūrā un spiedienā. Ūdens krāsa un ledus ir ar ļoti nedaudz zilu nokrāsu. Ūdens izskatās bezkrāsains mazos daudzumos. Ledus arī šķiet bezkrāsas, un ūdens tvaiks būtībā ir neredzams kā gāze.

Tīrs dzeramais ūdens ir būtisks cilvēkam un citām dzīvības formām. Piekļuve nekaitīgam dzeramajam ūdenim ir uzlabojusies nepārtraukti un būtiski pēdējās desmitgadēs gandrīz visā pasaulē. Ir zināma saikne starp piekļuvi nekaitīgam ūdenim un IKP uz vienu iedzīvotāju.

Ūdenim ir svarīga nozīme pasaules ekonomikā, jo tā darbojas kā šķīdinātājs dažādām ķīmiskām vielām un izmantojams dzesēšanā, transportēšanā, uc. jomās. Aptuveni 70% no saldūdens patērē lauksaimniecība.

Comments are closed.